Obszary działalności

Księgi handlowe, KPiR, ryczałt, rozliczenia

1. KSIĘGI HANDLOWE:

 • Prowadzenie ewidencji księgowych (księgi główne, pomocnicze, dziennika),
 • Rozliczanie podatku VAT – rejestry sprzedaży, zakupów – rozliczenia krajowe, rozliczenia wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw towarów, import usług,
 • Ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
 • Rozliczenia podatkowe z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych: BILANS, RZiS, Informacje dodatkowe,
 • Listy płac,
 • Sporzadzanie imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA) oraz deklaracji podatku od osób fizycznych (PIT 4, PIT11).

2. KSIAŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW:

 • Ewidencja kosztów i przychodów w PKPiR,
 • Ewidencje podatku VAT – rejestry sprzedaży, zakupów – rozliczenia krajowe, rozliczenia wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw towarów, import usług,
 • Rozliczenia podatkowe właścicieli z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • Ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia,
 • Listy płac,
 • Sporzadzanie imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA) oraz deklaracji podatku od osób fizycznych (PIT 4, PIT11).

3. RYCZAŁT EWIDENCYJNY:

 • Ewidencji przychodów,
 • Ewidencje podatku VAT — rejestry sprzedaży, zakupów – rozliczenia krajowe, rozliczenia wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw towarów, import usług,
 • Rozliczenia podatkowe właścicieli z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • Ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia,
 • Listy płac,
 • Sporzadzanie imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA) oraz deklaracji podatku od osób fizycznych (PIT 4, PIT11).

4. ROZLICZENIA:

 • sporządzanie rozliczeń w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (miesięczne, kwartalne, roczne),
 • opracowywanie różnego rodzaju sprawozdań wymaganych przez poszczególne organy,
 • doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej.

5. CENY TRANSFEROWE:

 • sporządzanie dokumentacji dotyczącej cen transferowych,
 • doradztwo w planowaniu i przeprowadzaniu transakcji transgranicznych.

6. USŁUGI BIZNESOWE:

 • doradztwo w zakresie wyboru i założenia działalności gospodarczej,
 • reprezentowanie przed urzędami skarbowymi, celnymi, ZUS, oraz innymi organami,
 • wprowadzenie płatności za pomocą systemów bankowości elektronicznej,
 • reprezentacja klienta w sprawach związanych z bieżącą działalnością gospodarczą w kontaktach z jego klientami podczas jego nieobecności oraz dokonywanie wszelkich czynności w jego imieniu.
© Copyright - Biuro Rachunkowe - Mariola Szykuła  •  ul. Stągiewna 5/2, PL 80-750 Gdańsk  •  Wykonanie i administracja strony: KOMART