Współpraca

Metody pracy

WSPÓŁPRACA

  • Pierwszym krokiem do rozpoczęcia współpracy jest spotkanie z pracownikiem naszego Biura Rachunkowego w celu ustalenia indywidualnej oferty dla Państwa firmy. Po podjęciu decyzji o współpracy podpisywane jest umowa między Państwa Firmą, a naszym Biurem Rachunkowym.

  • Następnie przed zakończeniem każdego miesiąca, pracownik Biura Rachunkowego sporządza listy wynagrodzeń i przekazuje Państwu informacje o ich wysokości mailowo.

  • W terminie do 10-go następnego miesiąca klient dostarcza do biura rachunkowego komplet dokumentów za poprzedni. Możliwy jest również odbiór dokumentów z siedziby Firmy przez pracownika naszego biura rachunkowego. Po kilku dniach od otrzymania dokumentów księgowych informujemy mailowo o wyniku finansowym, wysokości podatków. Biuro rachunkowe wystawia wszystkie deklaracje podatkowe i po podpisaniu dostarcza do właściwych Urzędów Skarbowych.

  • Dokumenty po zaksięgowaniu pozostają w siedzibie biura rachunkowego i oddawane są klientom po zamknięciu roku podatkowego i sporządzeniu wymaganych sprawozdań. W razie ewentualnych kontroli pracownicy Biura Rachunkowego reprezentują Państwa Firmę przed Urzędem Skarbowym.

© Copyright - Biuro Rachunkowe - Mariola Szykuła  •  ul. Stągiewna 5/2, PL 80-750 Gdańsk  •  Wykonanie i administracja strony: KOMART